V Evropi mladi niso preveč razočarani nad političnimi zadevami in skrbmi. Je pa mlade ljudi čedalje težje doseči. In med njimi je »jasno in naraščajoče nezadovoljstvo […] glede tega, kako se politiko vodi, in s 'politiki' na splošno.« (EACEA, 2010)

Mladi ljudje v alpski regiji niso nobena izjema. Pogosto so zelo navezani na njihovo mesto, dolino ali hribovito območje in jim zanj ni vseeno. Vendar pa nimajo prostorov za srečevanje, kjer bi lahko oblikovalcem odločitev predlagali ideje. Ruralnost in oddaljenost mnogih alpskih območij oskrbe z mladinskimi storitvami in sodelovanja mladih ne lajšata. Lokalno prebivalstvo se pogosto stara – oblikovalci odločitev pa tudi. Beg možganov pri mladih ta fenomen še stopnjuje. Ker jim primanjkuje osebnih in poklicnih perspektiv za prihodnost v domačem okolju, mladi državljani včasih že zelo mladi odhajajo v večja mesta. Alpske regije, mesta in ruralne skupnosti si ne morejo privoščiti, da bi zapravili talent, energijo in sodelovanje svoje mladine.

Da bi olajšali spremembe, se partnerji projekta GaYA obračajo na vas, politične voditelje v alpski regiji, s sledečimi priporočili za politične odločitve. Želijo si, da bi vam pomagali pri ponovni vzpostavitvi zaupanja med mladimi in povezovanju mladih državljanov z njihovim domačim okolje.

  • Lahko pomagate mladim, da bodo cenili demokracijo, odgovornost in pripadnost skupnosti, kar jih motivira, da ostanejo, se vračajo in se angažirajo v domačem okolju.
  • Lahko posredujete demokratske in socialne vrednote, ki bodo pomagale mladim prispevati k gradnji stabilnih demokratičnih in mirnih struktur.
  • Lahko prispevate k dejavnemu državljanstvu mladih, tako da vodstvenim kadrom omogočite pogled mladih na politične zadeve, ki jih je morda težje razumeti.
  • Lahko vam njihove izkušnje koristijo in pomagajo celotni skupnosti doseči političen, gospodarski in družbeni napredek.

Verjamemo, da vam lahko sledeča priporočila pomagajo, da boste mlade navdušili in jim vlili samozavest za dejavno in učinkovito sodelovanje v demokratičnih procesih – za našo skupno prihodnost.

GaYA priporočila za politične odločitve

GaYA parktični napotki