GaYA

Governance and Youth in the Alps

O projektu GaYA

Mladi so nagnjeni k odseljevanju iz alpskega prostora, ker tukaj ne vidijo možnosti za osebni in poklicni razvoj. Večina nosilcev odločitev se ne zaveda prednosti, ki jih družbi prinaša mlado in delovno aktivno prebivalstvo.

V sodelovanju z osmimi partnerji iz petih različnih alpskih držav želi GaYA izboljšati kakovost demokratičnih postopkov v alpskem prostoru z vključevanjem mladih v regionalno upravljanje in z razvojem novih pristopov za nosilce odločitev. Zato se bodo med trajanjem projekta iskale nove demokratične metode, ki bodo potem na voljo za soočenje z izzivi teritorialne kohezije in participativne vključitve mladih v vsakdanjih političnih dejanjih. Implementacija dobrega upravljanja izkazuje velik potencial za trajnostno in pošteno sprejemanje odločitev.