GaYA

Governance and Youth in the Alps

Kaj?

  • Krepitev inovativne in participativne demokracije
  • Vključitev mladih v postopke odločanja
  • Izboljšanje upravljanja na nacionalni in mednarodni ravni
  • Seznanitev mladih s kompleksnostjo politike

Kako?

  • Doseganje splošnega institucionaliziranega upravljanja ob različnih oblikah državnega upravljanja v alpskem prostoru
  • Upoštevanje in seznanjanje ustanov in nosilcev odločitev o upravljanju in udeležbi mladih
  • Krepitev udeležbe mladih pri sprejemanju odločitev na pilotskih območjih projekta
  • Ozaveščanje mladih glede kompleksnosti teritorialnega upravljanja in krepitev njihove navezanosti na lastno ozemlje

 

Primerjalna analiza: demokratična inovacija in udeležba

Projekt izhaja iz primerjalne analize demokratične inovacije in participativne demokracije v alpskem prostoru. Da bi učinkovito primerjali in podprli izmenjavo primerov dobre prakse in inovativnih metod za sprejemanje odločitev, bodo vključeni v projekt GaYa primerjali politične metode državnega upravljanja na krajevni in nacionalni ravni vseh držav v alpskem prostoru.

Predstavniki politike in mladi v akciji: medsebojno učenje

Na osnovi ugotovitev primerjalne analize bomo izvedli usposabljanje in delavnice s ciljem izobraževanja, prakticiranja in motiviranja predstavnikov politike ter nosilce odločitev, da bodo uporabili inovativne demokratične metode za vključevanje mladih v njihov program. Da bi na začetku implementirali izbrane ukrepe, bomo razvili krajevne akcijske načrte za udeležbo, ki jih bomo strnili v orodje za participacijo.

Od teorije k praksi:
Preizkus participativne demokracije na pilotskih območjih

Implementacija lokalnih akcijskih načrtov za participacijo (LAPP) z orodjem v tej fazi predvideva napredovanje pri konkretni izvedbi lokalnih participativnih procesov z vključitvijo mladih, ki so se udeležili usposabljanja in delavnic. Nosilci odločitev in lokalna mladina bodo skupaj preizkusili in poročali o implementaciji dejavnosti iz njihovih LAPP s participativnimi metodami.

Natečaj za mladinski film

Mladi bodo vključeni s snemanjem kratkih filmov, ki bodo na mednarodnem filmskem natečaju za mlade prikazali participacijo oz. upravljanje mladih v alpskem prostoru iz njihove perspektive.