GaYA

Governance and Youth in the Alps

Partnerji

Agenzia di Sviluppo Gal Genovese | Razvojna agencija GAL Genovese

CIPRA International Lab GmbH | Družba CIPRA International Lab

aha – Jugendinformationszentrum Vorarlberg | aha – Mladinski informacijski center Vorarlberg

Eurac Research | Evropska akademija v Bolzanu

ALPARC | Mreža zavarovanih območij v Alpah

Parc naturel régional du Massif des Bauges | Regijski naravni park Bauges Massif

Občina Idrija 

Alpenstadt des Jahres e.V. | Društvo Alpsko mesto leta 

Agenzia di Sviluppo Gal Genovese/Agencija Sviluppo Gal Genovese

Pokrajina, v kateri živimo in delamo, je dejansko tako edinstvena, kot se zdi: ob morju in hkrati v bližini najgosteje naseljenih mest in urbanih območij, doline v notranjosti imajo podeželski značaj in tam so tudi gorske vasi. Vse to obsega metropolitansko območje Genova, Trgovska zbornica Genove, Bacino Imbrifero Montano Consortium (BIM Bormida), Nacionalna zveza italijanskih občin (ANCI Liguria); Banka CARIGE, Konzorcij Valle Stura Expo, Italijanska konfederacija kmetov (CIA – Genova), Federacija kmetov na podeželju (Coldiretti Genova), Konfederacija nacionalnih obrtnikov (CAN Genova), Zveza trgovcev (Acom Genova), Italijanska trgovska zveza (Confesercenti), Lega ligurijskih zadrug (Legacoop Liguria), Italijanska zadružna zveza (Confcooperative).

Gal Genovese je lokalna akcijska skupina (Lag), ki deluje kot razvojna agencija na celotnem območju okrog mesta Genova (metropolitansko območje). Transnacionalno delovanje se je začelo v okviru Leaderja, medtem kot obstaja tudi sodelovanje z drugimi Lagi v Evropi (najprej v Franciji in na Irskem). Transnacionalne izkušnje so bile zelo pomembne in so prispevale k izboljšanju kakovosti projektov z izmenjavo metod in znanja. Sodelovanje je bilo ključnega in odločilnega pomena, tako da so Lagi iz sodelovanja naredili strategijo, ki ni zgolj priložnost za črpanje finančnih sredstev. Za tem je bila ideja upoštevanja lokalne razvojne strategije Laga (kompleksni in integralni sistem akcij čez nekaj let), ki vrsto let deluje kot osnova za dejavnosti Gal. Transnacionalno sodelovanje je postalo orodje, za obogatitev specifičnih tem, ki smo jih obravnavali s širšimi perspektivami. Pri tem smo se učili iz izkušenj drugih in sodelovali za skupne potrebe.

V glavnem si prizadevamo za lokalni in trajnostni razvoj v sodelovanju z javnimi in zasebnimi lokalnimi skupnostmi s participativnimi metodami. Leader je zmeraj dajal pobudo za lokalne participativne procese, da bi ljudi vključili v odločitve o njihovi prihodnosti, pri katerih so res udeleženi. Gal Genovese je uporabljal to metodo od spodaj navzgor (bottom-up): V skladu s tem smo vzpostavili lokalno razvojno strategijo (SSL) za obdobje 2014–2020 za razvoj območij, za katera smo odgovorni.

Lokalna razvojna strategija SSL Quality & Development je bila načrtovana na podlagi intervjujev državljanov, s tem da smo upoštevali njihove potrebe in ideje ter predloge kakor tudi politike in upravljavce. Običajno je vsako lokalno razvojno obdobje obsegalo ukrepe za ustvarjanje ali vzdrževanje zaposlitvenih priložnosti na gorskih območjih z namenom izboljšanja storitev in kakovosti življenja.

V teh letih smo predlagali dejavnosti, da bi se srečali mladi in da bi izmenjali izkušnje (skrb za družine). Na podlagi projekta Leader (2000–2007) je na primer baby parking postal pomembno mesto srečevanja za najstnike. Je primer dobre prakse na evropski ravni. Organizirali smo zunanje dejavnosti s športnimi društvi in z mladimi ter vzpodbudili razprave o lokalnih temah med dogodki, ki jih organiziramo. Smo tudi v stiku s šolami tega območja in želimo, da se udeležujejo naših dejavnosti.

Izkušnje smo si pridobili tudi v zvezi z glavnimi temami za program alpskega prostora, še posebej glede dostopnosti, izboljšanja storitev in kakovosti življenja, okolja in trajnosti, glede športa in kulturnega turizma, kulturne dediščine in podeželja (Access, AlpWater, Pusemor, Qualima, Crafts 2007/2013). Dodana vrednost sodelovanja je bila za lokalne gorske skupnosti izziv: župani in deležniki so se odprli za evropske teme in pridobili nove perspektive na podlagi primerjave z drugimi. Pri tem so se tudi ozaveščali glede lastnih potencialov.

V zadnjih letih je GAL Genovese razširil obseg svojih dejavnosti, da bi pokril raznolika področja in odgovornosti, ter je postal pomembna referenčna točka za lokalne kulturne in prostovoljne pobude in društva. Udeležuje se procesa upravljanja na več ravneh kot rezultata nenehnega usklajevanja  različnih teritorialnih ravni.

Marisa  Bacigalupo, eMail
Annalisa Cevasco, eMail

www.agenziadisviluppogalgenovese.com

Družba CIPRA International Lab GmbH

Družba CIPRA Lab je družba za razvoj projektov nevladne organizacije CIPRA International (vključuje 100 članov organizacij), ki se ukvarja z zaščito in s trajnostnim razvojem Alp. Je transferna organizacija z izkušnjami pri povezovanju ljudi na področju komunikacije, pri prenosu znanja, udeležbi in porazdelitvi med deležniki in politiki. CIPRA ima dolgoletne izkušnje pri udeležbi in vodenju transnacionalnih projektov (EU-projektov in drugih projektov): PEMO (ABH); MountEE (IEE); Future in the Alps (MAVA); Alpstar (ASP); C3-Alps (ASP); SPARE (ASP); AlpES (ASP) itd.

CIPRA Lab je odgovorna za komunikacijo WP in notranjo komunikacijo pri projektu. Ima aktivno vlogo pri mreženju s politiki in z mladimi ter pri porazdelitvi rezultatov znotraj in zunaj pilotskih območij.

Andreas Pichler, eMail
Michaela Hogenboom, eMail

www.cipra.org

aha – Jugendinformationszentrum Vorarlberg/informacijski center mladih Vorarlberg

aha – Jugendinformationszentrum Vorarlberg/informacijski center mladih Vorarlberg

aha je informacijski center za mlade, ki mlade podpira pri uresničevanju njihovih idej in pri tem, da lahko izrabijo vse priložnosti, ki se jim ponudijo na podlagi odločitev. Mladi si morajo pridobiti znanje in samozavest, da bodo lahko dejavni člani in sooblikovalci družbe.

aha nudi posodobljene informacije za mlade med 13. in 26. letom (glede izobraževanja, zaposlitve, potovanja, zakonskih vprašanj itd.). Nudi kartico za mlade in sistem nagrajevanja za mlade prostovoljce.

Aha deluje v programih EU, kot je Erazem + Youth in Action, usklajuje evropski sistem prostovoljcev v zvezni deželi Vorarlberg in je partner v različnih lokalnih in mednarodnih projektih.

Na podlagi informacij, svetovanja in lobiranja promovira razvoj kulture participiranja v občinah in ustanovah.

Aha je avstrijski partner v projektu GaYA. Podpira delovni sklop Voditelji na vseh področjih glede vsebine in organizacije. Aktivira in podpira stike z avstrijskimi deležniki.

Thomas  Müller, eMail
Monika Paterno, eMail

www.aha.or.at

EURAC

V okviru raziskovalnega območja »Institucionalne inovacije in participativna demokracija« se inštitut Eurac za komparativni federalizem posveča temam, kot je učinkovitejši in demokratičnejši prispevek odločitev v povezanem svetu. Raziskovalni projekti raziskujejo, v kolikšnem obsegu povečani trendi, primeri prakse in metode za participacijo državljanov dopolnjujejo tradicionalne procese za sprejemanje odločitev. Raziskujejo tudi, v kolikšnem obsegu je lahko institucionalizacija takih instrumentov orodje za boljše upravljanje. Inštitut nudi svetovanje za mednarodne organizacije, regionalne oz. lokalne vlade in delegacije vlad. V letih 2012–2014 je izvedel projekt »POP! Paths of Participation!«, ki se je ukvarjal s povečanjem aktivne participacije mladih v okviru evropske regije Tirolske, Južne Tirolske in Trentina. Od leta 2010 je EURAC sodeloval pri 85 projektih, ki so bili financirani v programih EU.

Eurac bo izvedel delovni sklop T1 in bo nadzoroval raziskovalne dejavnosti v projektu. Na podlagi izkušenj na področju participativne demokracije in institucionalne inovacije bodo raziskovalci imeli pomembno vlogo tudi med usposabljanjem za nosilce odločitev.

Greta Klotz, eMail
Lucia Radici, eMail

www.eurac.edu

ALPARC

Mreža zavarovanih območij v Alpah (ALPARC) od leta 1995 podpira sodelovanje med zavarovanimi območji v Alpah s ciljem prispevanja k ohranitvi in trajnostnemu razvoju naravne in kulturne dediščine. Poleg področij ekološke povezljivosti in regionalnega razvoja operacijska enota Alparca močno sodeluje pri dejavnostih za planinsko izobraževanje, da bi se okrepile vezi med mladimi in človekom na splošno ter naravnim gorskim okoljem. Usklajujemo delovno skupino strokovnjakov za planinsko izobraževanje v alpskem prostoru, izvajamo evropske projekte za mlade in obveščamo naraščajočo mrežo partnerjev o pristopih in orodjih na področju planinskega izobraževanja.

ALPARC je odgovoren za usklajevanje implementacije participativne demokracije na izbranih pilotskih območjih na podlagi lokalnih akcijskih načrtov (delovni sklop 3). Mreža podpira zbiranje podatkov in analizo o demokraciji in participaciji v Alpah, pospešuje izmenjavo znanja in promovira participacijo mladih v demokraciji, še posebej na francoskih pilotskih območjih.

Letizia Arneodo, eMail
Dominik Cremer-Schulte, eMail

www.alparc.org

Regijski naravni park Massif des Bauges

PNRMB podpira močno okoljsko izobraževanje za mlade in veliko drugih dejavnosti, kot je pobuda za mlade prostovoljne vodnike po naravi. Veliko mladinskih dejavnosti in pedagoških orodij smo razvili v formalnem sodelovanju z nacionalnimi izobraževalnimi oblastmi. Park obsega mrežo 35 lokalnih poklicnih učiteljev, ki imajo široke izkušnje. V upravi parka je zastopanih 64 občin, 11 lokalnih oblasti, dva oddelka in regija Auvergne-Rhône-Alpes z izvoljenimi predstavniki. Park bo moral usposabljati svojo ustanovno listino leta 2019. V ta namen so bili izdelani načrti za vključitev konkretnega upravljanja na strani mladih. Svet naravnega parka in nekatere občine so predvideni kot pilotske ustanove v okviru GaYA. Smo član Alparca in sodelujemo v alpski delovni skupini o gorskem okoljskem izobraževanju na pobudo skupine Youth at the Top. Udeležujemo se različnih EU-programov, kot so LEADER, ALCOTRA (kot vodilni partner), FEADER, FEDER, POIA in INTERREG.

V delovnem sklopu T1 bo PNRMB kot eden izmed francoskih partnerjev ugotavljal primere najboljše prakse in prispeval francoske izkušnje na področju participacije mladih. Za delovni sklop T2-T3, bomo odgovorni za pilotsko območje v ruralnem kontekstu za podporo in usklajevanje dejavnosti.

Philippe Gamen, eMail
Julie Higel, eMail

  

www.parcdesbauges.com

Občina Idrija

Občina Idrija je majhna alpska občina na zahodu Slovenije. Tukaj je bil nekoč rudnik živega srebra svetovnega pomena. Danes je svetovna kulturna dediščina Unesca. Tukaj je tudi Unescov Global Geopark, ki je vodilni na področju električnih avtomobilov in je na regionalni ravni vodilni na področju razvoja pametnih mest, participacije mladih in ohranjanja dediščine. Strategija za mlade v Idriji v obdobju 2015–2020 je bila pripravljena v sodelovanju z lokalnimi mladimi, poudarjene pa so glavne teme, glede katerih se občina in mladinske organizacije želijo udejstvovati (to za zaposlitvene možnosti, ugodna stanovanja, participacija mladih in vključitev mladih). Občina se je udeležila različnih mladinskih projektov (npr. Youth Shaping Alpine Municipalities, Youth Alpine Express) in nacionalnih pobud (npr. Mladini prijazna občina).

Občina Idrija bo imela aktivno vlogo pri usklajevanju in izvrševanju delovnega sklopa T2. Poskusila bo motivirati in izobraževati nosilce odločitev in politike, da bi participativne demokratične pristope in mlade vključili v delovni vsakdan.

Janja Hiti, eMail
Matevž Straus, eMail

www.idrija.si

Društvo Alpsko mesto leta (Alpenstadt des Jahres e.V.)

ASDJ je združenje mest, ki se močno istovetijo s cilji Alpske konvencije, in je tudi opazovalec te mednarodne pogodbe. Trenutno 16 mest redno sodeluje in izmenjuje informacije. Politika upravljanja mladih se lahko promovira v vseh 16 alpskih mestih s tem omrežjem. To bo prispevalo dodano vrednost pri porazdelitvi rezultatov in tudi zbiranju informacij, ker so mesta razširjena po celotnem alpskem prostoru, njihove pravne in demokratične ureditve pa so različne, v Švici je to na primer neposredna demokracija. Izvršni sekretariat je povezovalni člen med mesti, ki zagotavlja visoko kakovost pri implementaciji projekta in rezultatih. ASDJ se je udeležil različnih EU-projektov, npr. YSAM (argumentacija za participacijo mladih) recharge.green (ravnovesje med alpsko energijo in varstvom narave) ali Alpstar (cilj je doseganje klimatske nevtralnosti v Alpah do leta 2050).

Vloga ASDJ v projektu je aktiviranje mest članov za implementacijo projektnih rezultatov in podpora projektnih partnerjev pri izvedbi predvidenega natečaja in začetnega raziskovanja.

Claire Simon, eMail

www.alpenstaedte.org