GaYA

Governance and Youth in the Alps

Lokalni akcijski načrti za participacijo

Udeleženci iz dvanajstih pilotskih regij bodo s kompletom inovativnih participativnih orodij in metod aktivno udeleženi v razpravi glede najrelevantnejših lokalnih tem ter bodo usmerjeni v smiselne obveznosti in ukrepe, ki bodo oblikovali lokalni zemljepis prihodnosti. Na novo izobraženi lokalni povezovalci in strokovnjaki bodo vodili delavnice, v katerih bodo izvedli postopek in zagotovili kakovost rezultatov.

Lokalni akcijski načrti za participacijo