Infoday Slovenia First Call | 10.12.

Dec 2, 2021

On 10 December 2021, the Alpine Contact Point (ACP) for Slovenia will hold an online information day in the framework of the 1st call for proposals of the Interreg Alpine Space programme and Interreg Central Europe programme for the period 2021-2027 (held in Slovenian). Registration is open until Thursday 9 December 2021 at 10 am. More information below in Slovenian:

SVRK kot nacionalni organ transnacionalnih programov Interreg v Sloveniji bo dne 10. decembra 2021 organiziral informativni dan v okviru 1. razpisa  programov SREDNJA EVROPA in ALPSKI PROSTOR 2021-2027.
Dnevni red in vsebina dogodka je razvidna v PRILOGI: Microsoft Word – 2021 12 10_Nac. info_1CE_1ASP_program (eu-skladi.si)

Prijave so možne na POVEZAVI do četrtka, 9. decembra 2021 do 10 ure: Informativni dan ob 1. razpisu programov Interreg ALPSKI PROSTOR 2021- 2027 in Interreg SREDNJA EVROPA 2021-2027 (google.com)

Po zaključku prijav bomo vsem  posredovali povezavo na ZOOM.